Cautări pe acest blog

vineri, 17 septembrie 2010

Lectii despre islam - Principiul abrogarii si ordinea capitolelor din Coran

Spre deosebire de biblie unde nu este clar ce se întâmplă cu contradicțiile, cum ar trebui rezolvate, în Coran, contradicțiile sunt rezolvate, fără probleme, prin doctrina/principiul abrogării. Acest principiu este enunțat clar în versetul 2:106 din Coran:

2:106. Dacă Noi anulăm(72) un verset sau îl facem uitat, aducem altul mai bun decât el sau asemenea lui. Nu știi că Allah este cu putere peste toate?


Iată și versiunea în engleză:

2:106 Nothing of our revelation (even a single verse) do we abrogate or cause be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof. Knowest thou not that Allah is Able to do all things?


Acest lucru înseamnă că orice contradicție din Coran este rezolvată întotdeauna clar și fără echivoc prin înlocuirea vechii revelații cu cea nouă. Dar să nu vă închipuiți că asta înseamnă că orice capitol cu număr mai mare, de exemplu 43, este prioritar în cazul unei contradicții cu ceva din capitolul 9. Nu. Ați auzit bine, nu înseamnă asta, pentru că în Coran capitolele nu sunt organizate nici cronologic, nici pe subiecte, ci sunt aranjate „tradițional”, ceea ce înseamnă, în linii mari, de la capitolul cel mai lung la capitolul cel mai scurt.

Ce este interesant este că și în cazul acestui principiu avem o repetiție, iar ceea ce vă spuneam despre ordinea capitolelor poate fi observat chiar și pentru acest principiu. Prima dată principiul abrogării a fost enunțat (cronologic vorbind) în versetul 16:101, ulterior (tot cronologic vorbind) fiind repetat în versetul 2:106 pe care l-am citat mai sus.

Iată cum a fost formulat prima dată principiul abrogării în versetul 16:101:

16:101. Când Noi înlocuim un semn cu un alt semn – și Allah știe mai bine ceea ce pogoară! –, ei zic: „Tu ești numai un născocitor!(165)” Însă cei mai mulți dintre ei nu pricep(166).

Traducerea în română spune semn, dar în engleză este tradus ca „revelație”:

16:101 And when We put a revelation in place of (another) revelation, - and Allah knoweth best what He revealeth - they say: Lo! thou art but inventing. Most of them know not.

Din această repetiție și din pricina principiului enunțat este evident că ordinea cronologică a capitolelor este foarte importantă pentru înțelegerea Coranului. Pentru ordinea cronologică a capitolelor avem însă nevoie de informații suplimentare, de un Coran Simplificat (ordonat cronologic) sau unul ordonat cronologic și care elimină repetițiile inutile.

Aici puteți găsi Coranul atât în ordine cronologică, cât și însoțit de o analiză critică a textului.

Implicațiile acestei doctrine sunt foarte importante, dar cel mai important este că, în principiu, nu există contradicții reale în Coran (pentru că apare abrogarea), probabil la asta se gândesc musulmanii care aplică taqiyya când spun „nu există contradicții în Coran”, și, pe de altă parte, deoarece Coranul nu este metaforic, ci literal, nu există o interpretare incorectă a lui, ci doar posibilitatea ca aceasta să fie acceptată sau nu în funcție de ordinea indicată de tradițiile care sunt acceptate ca autentice de una din cele două secte islamice - sunni și shia. Iată un motiv pentru care musulmanii heterodocși nu au fundamentul credibil pe care să-și bazeze discursul, nu prea există loc de interpretări.

2 comentarii:

Bezbojnicul spunea...

Si totusi, chiar si aceste principii pot fi ignorate. Doar vorbim de oameni religiosi aici...

Oricum, varietatea manifestarilor islamului is dovada ca si islamul poate fi reinterpretat. Cu presiune sustinuta, si islamul se va domestici.

Zergu spunea...

tru, tru