Cautări pe acest blog

luni, 24 ianuarie 2011

Imoralitate religioasa - ortdocsii valahi si tiganii

Vreau să am ca referință pentru viitor paragraful de mai jos, paragraf găsit și adus la lumină de Bezbojnicul în articolul despre religiozitatea valahilor la 1700. Paragraful e un fragment din "Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia", tipărit în 1718, la Veneţia, și scris de Anton Maria del Chiaro, un 'talian de la curtea lui Vodă Brâncoveanu, versiunea în limba română.

Ultima sară de carnaval, la ortodoxi, Duminecă, boierul oferă familiei şi comesenilor o distracţie la sfârşitul mesei. Aduc 3-4 ţigani, rândaşi de bucătărie, unşi cu funingine pe obraz, şi stăpânul pune înaintea lor o farfurie cu făină, în care sunt băgate câteva monete; ţiganii cu mâinile la spate sunt puşi să scoată cu dinţii monetele, şi stârnesc mare veselie, privind feţele lor cu funingine şi făină. [...] Se mai punea o lumânare aprinsă în mijlocul unei grămezi de făină, în care erau ascunşi bani, şi pe cari ţiganul trebuia să-i scoată cu dinţii, stingând lumânarea cu nările. Flacăra suflată aprindea făina şi aprindea şi părul ţiganului.


Asta pentru că există oameni care au impresia că ortodocșii și creștinii au fost niște mielușei pe meleagurile noastre și pe aiurea.

0 comentarii: