Cautări pe acest blog

miercuri, 14 septembrie 2011

Cerere de retragere de la religie

Pentru cititorii acestui blog care încă sunt elevi, formularele următoare se pot dovedi utile:

***Formular (cerere) 1***

Stimate Domnule/Doamnă Director,

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ______________________, domiciliat(ă) în localitatea__________________, strada _______________ nr. ___, bl. ___, ap. ___ mama/tatăl elevei/elevului __________________, din clasa _____, a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar____________, vă aduc la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. 29 din Constituţia României, ale art. 25 din Legea 272/2004 privind drepturile copilului, ale art. 18 din Legea nr. 1/2011 a învăţământului, în anul şcolar 2011/2012 fata mea/băiatul meu nu va participa la orele disciplinei confesionale Religie şi astfel vă rog să dispuneţi măsurile legale care se impun!

Vă mulţumesc!

Data

Nume şi prenume părinte

Semnătură

Domnului Director/Doamnei Directoare al/a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar __________________


***Formular (cerere) 2***

Stimate Domnule/Doamnă Director,


Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ______________________, domiciliat(ă) în localitatea__________________, strada _______________ nr. ___, bl. ___, ap. ___ mama/tatăl elevei/elevului __________________, din clasa _____, a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar____________, ţinând cont de prevederile internaţionale, constituţionale şi naţionale privind dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie şi de cele ale legislaţiei privind educaţia şi ale legislaţiei privind drepturile copilului, vă rog ca în realizarea orarului pentru anul şcolar 2011/2012, la clasa _______, să treceţi disciplina Religie la prima sau la ultima oră, din ziua respectivă, având în vedere faptul că fata mea/băiatul meu, elev(ă) în clasa respectivă, nu frecventează cursurile acestei discipline facultative.

Vă mulţumesc!

Data

Nume şi prenume părinte

Semnătură

Domnului Director/Doamnei Directoare al/a Şcolii/Liceului/Colegiului/Grupului Şcolar ___________


Emil Moise, preşedintele Asociaţiei "Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă" aduce următoarele completări:

Ca sa te retragi de la aceasta ora, nu trebuie sa oferi nicio justificare, ci doar sa anunti scoala de aceasta intentie. Este total gresita interpretarea unora (mai ales a celor care sustin BOR), ca numai cei de alta confesiune (decat a lor) se pot retrage. Orice copil poate fi retras de la ora de Religie, fara sa fie nevoit sa ofere justificare! Este chiar contrarecomandat sa motivati cererea!

Pentru a evita confuziile: pentru retragerea de la ora de Religie este necesara depunerea numai a primului formular (a primei cereri). Celalalt formular (cealalta cerere) este util(a), dupa ce s-a depus primul formular, pentru ca scoala sa puna Religia in orar in prima sau in ultima ora a zilei respective. Aceasta a doua cerere este foarte importanta, dupa depunerea celei dinati, pentru ca sunt presiuni ca in astfel de cazuri Religia sa fie mutata in orar in mijlocul zilei (asta daca nu cumva era postata acolo). Daca un copil a ales sa nu faca Religia, scoala nu are niciun temei legal sa refuze cea de a doua cerere de punere a disciplinei respective in prima sau ultima ora a zilei!

De asemenea, elevii majori pot decide de unii singuri dacă doresc sau nu să frecventeze ora de religie astfel că nu mai este neapărat necesară semnătura părinţilor, cererea putând fi formulată în nume propriu.

Mult succes în noul an şcolar 2011-2012. Preferabil fără ora de îndoctrinare confesional-dogmatică ortodoxă.

Sursa: http://vilo13.blogspot.com/2011/09/util-elevilor-retragerea-de-la-ora-de.html

0 comentarii: