Cautări pe acest blog

duminică, 30 mai 2010

Mahomed, islamul și falsa autoritate - VI

(Acest articol face parte din seria „Mahomed, islamul și falsa autoritate”. Din aceeași serie: Introducere, Autoritatea și violența față de femei, Prevenția criticii, Autoritate absurdă, Cazul special Mahomed, Mandat pentru război religios (acest articol), Supunerea oarbă și extremismul în România.)

Am văzut în precedentul articol din această serie cum Mahomed are o poziție privilegiată în islam. La fel cum Mahomed are privilegii speciale, mujahedinul (martirul în numele religiei islamice) are privilegii speciale și dreptul să ucidă cu garanția de a ajunge în rai:

Sahih Bukhari, Volume 4, Book 53, Number 352:

Narrated Abu Huraira:

Allah's Apostle said, "Allah guarantees him who strives in His Cause and whose motivation for going out is nothing but Jihad in His Cause and belief in His Word, that He will admit him into Paradise (if martyred) or bring him back to his dwelling place, whence he has come out, with what he gains of reward and booty."

Eu în aceste cuvinte nu văd decât certitudinea nebunului și a extremistului care, judecând după aceste cuvinte, este adevăratul credincios.
Salutul nazist al poliției Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Musulmanul are autoritate să prăduiască și în nici un caz nu trebuie să fie ca non-musulmanul:
Sahih Bukhari, Volume 3, Book 44, Number 668:

Narrated 'Abaya bin Rafa'a bin Raft' bin Khadij:

My grandfather said, "We were in the company of the Prophet at Dhul-Hulaifa. The people felt hungry and captured some camels and sheep (as booty). The Prophet was behind the people. They hurried and slaughtered the animals and put their meat in pots and started cooking it. (When the Prophet came) he ordered the pots to be upset and then he distributed the animals (of the booty), regarding ten sheep as equal to one camel. One of the camels fled and the people ran after it till they were exhausted. At that time there were few horses. A man threw an arrow at the camel, and Allah stopped the camel with it. The Prophet said, "Some of these animals are like wild animals, so if you lose control over one of these animals, treat it in this way (i.e. shoot it with an arrow)." Before distributing them among the soldiers my grandfather said, "We may meet the enemies in the future and have no knives; can we slaughter the animals with reeds?" The Prophet said, "Use whatever causes blood to flow, and eat the animals if the name of Allah has been mentioned on slaughtering them. Do not slaughter with teeth or fingernails and I will tell you why: It is because teeth are bones (i.e. cannot cut properly) and fingernails are the tools used by the Ethiopians (whom we should not imitate for they are infidels)."
Nici măcar nu se încearcă apologia crimei și a tâlhăriei, ci este luat drept de la sine înțeles că aceste lucruri sunt normale și în perfect acord cu ideologia islamică. Nici nu-i de mirare, lupta împotriva non-musulmanilor este perfect susținută de Coran și se promite o recompensă imensă celor ce urmează această cale:
4:74 Let those fight in the way of Allah who sell the life of this world for the other. Whoso fighteth in the way of Allah, be he slain or be he victorious, on him We shall bestow a vast reward.
Luptați, deci:
4:76 Those who believe do battle for the cause of Allah; and those who disbelieve do battle for the cause of idols. So fight the minions of the devil. Lo! the devil's strategy is ever weak.
Deci pare destul de clar că un musulman poate găsi justificarea unor acte dintre cele mai imorale în scrierile de căpătâi ale islamului.Următorul și ultimul articol din acestă serie despre legătura strânsă dintre autoritarism și islam va analiza cât de departe merge această autoritate și aruncă o privire asupra relației musulmani - non-musulmani privita din prisma autoritarismului islamului.

0 comentarii: