Cautări pe acest blog

miercuri, 28 iulie 2010

Criza, banii și biserica - XI

Când e criză, nu glumă, cavalerii teocrației dau bani cu duiumul la biserici și pe de altă parte taie salariile bugetarilor și măresc TVA-ul. Și asta o fac fără să se sfiască în vreun fel:

HOTĂRÂRE nr.263 din 31 martie 2010
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte
Textul actului publicat în M.Of. nr. 205/1 apr. 2010

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 2.150 mii lei, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, şi alocarea acesteia Episcopiei Caransebeşului în vederea finalizării construcţiei Catedralei Episcopale din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Secretarul de stat pentru culte,
Niculae Adrian Lemeni

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 31 martie 2010.
Nr. 263.Ăsta e tot textul, scurt și la obiect: 500.000 de euro pentru o altă biserică. Probabil o altă obligație electorală față de BOR.

Cam câți 25% ar fi putut fi acoperiți de acești 500.000 de euro? Cât era salariul mediu pe economie? Dar la stat? Dar cam câți 15% din pensii ar fi acoperit, chiar dacă tot nu i-a lăsat Curtea Constituțională să facă mârșavia?

3 comentarii:

Anonim spunea...

Vedem ce mizerii fac teocraţii, dar cum ripostăm?

P.S.: protestele, petiţiile, sau articolele care critică ce fac ăştia nu schimbă legea, dându-le şansa de a continua să trăiască ca nişte paraziţi sociali

Zergu spunea...

Prin acțiuni precum cea pentru taxarea cultelor, propuneri legislative, contactarea reprezentanților în Parlament (nu uitați, ei trebuie să ne slujească pe noi, nu invers), prin combaterea minciunilor teocraților cu adevărul.

sarpele boa spunea...

la salariul mediu de ~1400 lei, banii astia ar fi acoperit reducerea pentru cca. 7000 de angajati. nu e mult, dar de exemplu ar fi putut scoate din faliment spitalul orasului in care locuiesc. si in felul asta ar fi ajutat indirect 150.000 de oameni.